Menu


MẶT BẰNG TỔNG THỂ VÀ CÁC TIỆN ÍCH CỦA DỰ ÁN

- Mặt bằng căn hộ tiêu chuẩn

 • Căn hộ 51,5m2 (tim tường)

 • CĂN HỘ 71,6m2 (tim tường)

 • Căn hộ 75m2 (tim tường)

 • Căn hộ 94,5m2 (tim tường)

- Mặt bằng căn duplex

 • Duplex 103-116m2 (tầng trệt)

 • Duplex 103-116m2 (tầng lầu)

 • Duplex 136,2-138,4m2 (tầng trệt)

 • Duplex 136,2-138,4m2 (tầng lầu)

 • Duplex 141,9-154,5m2 (tầng trệt)

 • Duplex 141,9-154,5m2 (tầng lầu)

 • Duplex 166,7m2 (tầng trệt)

 • Duplex 166,7m2 (tầng lầu)