Menu

Tuyển dụng

 • TUYỂN DỤNG 100 NHÂN VIÊN KINH DOANH 2018

  Ngày đăng: 2018-04-06 09:26:49

  Nhằm đảm bảo việc triển khai công tác kinh doanh trong quý 2 năm 2018, Công ty Phú Long hiện đang tiến hành tuyển dụng (gấp) khoảng 100 nhân viên kinh doanh (làm việc tại Phòng Kinh doanh Công ty Phú Long) với Mô tả công việc và yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng như sau: 
   
  .

  Đọc Thêm